1-c

(ENG) BIRD'S EYE VIEW

 • Ages: 6-9 y/o
 • Location: Classroom
 • Duration: 10-15 minutes
 • Aim:
 1. See how objects are drawn on the map
 2. Understand the view from above
 • Equipment:
 1. Activity images, that you find below
 2. Print them on a big paper sheet or you show them with a projector
 • Implementation:
 1. The students understand the exercise seeing the first image, where there are the objects seen in 3D and with the bird’s eye view
 2. In groups or individually they have to complete the second activity image
 3. Each letter corresponds to a number. The image with a letter is seen from above, the image with the number is the drawing
 4. After the exercise, the teacher gives comments and feedback to the class

(FIN) lintuperspektiivi

 • Ikä: 6-9-vuotiaat
 • Paikka: Luokkahuone
 • Kesto: 10-15 minuuttia
 • Tavoite:

1. Ymmärtää kuinka kartat piirretään

2. Ymmärtää, että kartta on kuvaus ilmasta/ lintuperspektiivistä.


 • Välineet:

1. Kuvia erilaisista välineistä/ kohteista. (3D-kuva+ilmakuva ja yhdistämistehtävä) Kts. kuvat esimerkkikuvat alta. Suunnittele haluamanlaisesi!

2. Tulosta kuvat jokaiselle oppilaalle, tai näytä kuvat videoprojektorilla/ luokan seinällä.


 • Toteutus:

1. Näytä oppilaille kuva, josta löytyy 3D-kuva kohteesta ja ilmakuva. Näin lapset ymmärtävät tehtävän idean.

2. Jaa seuraavaksi tehtäväpaperi, josta löytyy erilaisia kuvia sekaisin (3D + ilmakuva).

3. Jokaisen tulisi nyt yhdistää oikea 3D-kuva sitä vastaavaan ilmakuvaan.

4. Näytä lopuksi oikeat vastaukset ja käykää tehtävä yhdessä läpi.