1-B

(ENG) COLOR THE MAP

 • Ages: 6-9 y/o
 • Location: School yard, classroom
 • Duration: 10-15 minutes
 • Aim:
 1. Understanding map colors
 2. Understanding map objects and what they are in reality
 • Equipment:
 1. Set of maps with black outlines only
 2. Pens and pencils of different colors
 • Implementation:
 1. Students receive the map and the instructions
 2. They color the map according to their knowledge or what they think is correct
 3. When they all have finished, the teacher explain which should be the best colors and where, and why it is like that
 • Variations: This exercise is good for very young kids and it can be performed also outside or in a park.

(FIN) Väritä kartta

 • Ikä: 6-9 vuotiaat
 • Paikka: Koulun piha, luokkahuone
 • Kesto: 10-15 minuuttia
 • Tavoite:

1. Kartan värien ymmärtäminen.

2. Kartan kohteiden ymmärtäminen


 • Välineet:

1. Tyhjiä musta-valkoisia (pelkät ääriviivat) pohjakarttoja värittämiseen. Kartta on hyvä olla koulun pihasta tai tutusta ympäristöstä.

2. Värikyniä


 • Toteutus:

1. Jaa oppilaille pohjakartat ja kerro harjoitteen tavoitteet/ohjeet.

2. Oppilaat värittävät kartalla näkyvät kohteet.

3. Käykää lopuksi yhdessä läpi minkä värinen mikäkin kohde on ja miksi.


 • Vinkit ja variaatiot:

1. Voit laittaa kaikkien nähtäville kartan eri värien selostuksen, mikäli tehtävä tuntuu aluksi liian hankalalta.

2. Tämä harjoitus on helppo toteuttaa myös ulkona. Näin oppilaat voivat tutkia maastoa ja värittää liikkuessaan.