1-d

(ENG) MAP COLORS

 • Ages: 6-9 y/o
 • Location: Classroom
 • Duration: 10-15 minutes
 • Aim:
 1. Remember the different map colors
 2. See the image to understand better
 • Equipment:
 1. Slides visible below
 2. Print them on a big paper sheet or you show them with a projector
 • Implementation:
 1. Show the students the slides about each color, and alternate them with the school/parkland map to highlight those colors
 2. Ask o the students how many objects for a specific color they
 3. Ask what they think those symbols represent
 • Variations: At the end of the presentation, you can hand out the last images printed on paper, and see if the students have understood the lesson. They need to associate each object with its color, writing it’s letter in the table.

(FIN) Kartan värit

 • Ikä: 6-9-vuotiaat
 • Paikka: Luokkahuone
 • Kesto: 10-15 minuuttia
 • Tavoite:

1. Muistaa kartan kohteiden värit.

2. Kuvat tukevat värien muistamista.


 • Välineet:

1. Kuvaesitys (esim. Powerpoint-esitys), josta löytyy kuvia erilaisista kohteista. Kts. esimerkkikuvat alta.

2. Tulosta kuvat luokan seinälle tai näytä videoprojektorilla. Jätä kuvien viereen tilaa tekstille, johon voidaan kirjoittaa tietyllä värillä kuvattavia muita kohteita.


 • Toteutus:

1. Näytä oppilaille yksi kuva kerrallaan.

2. Oppilaiden tulisi tietää millä värillä kohde kuvattaisiin suunnistuskartassa ja mitä muita kohteita kyseisellä värillä kuvattaisiin.


 • Vinkit ja variaatiot:

1. Anna viimeinen kuva paperisena jokaiselle oppilaalle. Oppilaat voivat itse kirjoittaa paperille kohdetta kuvaavat värit ja muut kohteet joita muistavat.

2. Harjoitus voidaan toteuttaa ryhmätyönä siten, että jokainen rhmä saa yhden kuva (esim. luokan seinällä) ja merkitsevät siihen värit ja muut kohteet. Lopuksi ryhmät opettavat ja kertovat lopulle luokalle kuvansa värin ja kohteet.