1-e

(ENG) school symbols

 • Ages: 6+ y/o
 • Location: Classroom
 • Duration: 10-15 minutes
 • Aim:
 1. Understand what symbols are in a school map
 2. Remember their colors and characteristics
 • Equipment:
 1. Images seen below, printed on paper
 • Implementation:
 1. After the presentations about colors and symbols, it’s time to test the students
 2. Hand out the papers and give some instructions to the students
 3. They have some limited time to complete the tables, connecting the symbol to its description
 4. There are both area symbols (field, forest...) and point symbols (pit, tower...)

(FIN) Symbolikoe

 • Ikä: Yli 6-vuotiaat
 • Paikka: Luokkahuone
 • Kesto: 10-15 minuuttia
 • Tavoite:

1. Ymmärtää ja oppia koulusuunnistuskartan kohteet ja symbolit.

2. Ymmärtää ja oppia koulusuunnituskartan kohteiden ja symbolien värit.


 • Välineet:

1. Alla olevien kuvien kaltaiset "koepaperit". Kts. kuvat alta!


 • Toteutus:

1. Värien ja symbolien opettelun jälkeen on aikan testata oppilaiden tietämys.

2. Jaa oppilaille koe-/ tehtäväpaperit.

3. Oppilailla on tietty aika tehdä kohde/symboli -tehtävä.

4. Tehtävässä tulee yhdistää oikeat symbolit oikeisiin maastokohteisiin.

5. Tehtävässä voi olla sekä aluekohteita (pelto, tiheikkö), että pistemäisiä kohteita/symboleita (kuoppa, kivi)