2-i

(ENG) cones grid

 • Ages: 6+ y/o
 • Location: School hall, playground
 • Duration: 15-45 minutes
 • Aim:
 1. Map visualization and ability to convert map directions to navigation
 2. Orienting and rotating the map
 3. Quick reactions, turns and directions
 4. Combining map reading and running speed
 • Description:
 1. Participants rotate the maps several times
 2. Dots on the map indicate cones or even orienteering flags
 3. There are many different courses
 • Equipment:
 1. 11x cones / flags (18+ for harder versions)
 2. Grid maps prepared with courses
 • Preparation:
 1. Create your dot pattern or dot pattern on blank paper (see examples)
 2. Invent, design and draw enough course between your dots grid
 3. Copy finished course maps (several maps can be cut from the same A4 paper sheet)
 4. Place the cones / flags in the pattern accordingly to the map
 5. You can make a harder 18 dots pattern ready on another place or, for example, to be intrduced halfway through the activity
 • Implementation:
 1. Go through the cones together with the participants to make sure they understand and they have in mind not to hit the cones during the activity
 2. Place participants behind the starting point in line, hand out maps at the starting point
 3. Do not give the same course to consecutive starters
 4. Participants runs their own course and touch the cones / flags in the right order
 5. The goal goes back to the queue to wait for a new course
 6. Remind participants to keep / rotate the map in the correct orientation at all times
 7. Allow each participant to run a few easy courses first, then letting them run more difficult courses, or you can send them to the 18 cones grid
 • Variations:
 1. Use your imagination to design different courses and gridlines
 2. The circular dot map may present an additional challenge (see image below)
 3. Let participants design a new dot grid (pen and paper needed) in groups
 4. Participants can design their own course on blank grid maps (pens and pencils needed)
 5. Use different colors in the grid to help them visualize. Note: then use different colored cones
 6. Put tape or artificial obstacles between the cones (also drawn with lines on the map)

(fin) PISTESUUNNISTUS

 • Ikä: 1. luokka +
 • Paikka: Liikuntasali, pelikenttä
 • Kesto: 15-45 minuuttia
 • Tavoite:

1. Karttakuvan hahmottaminen ja kyky muuntaa suunnistustekniikkaa kartan mukaan

2. Kartan suuntaaminen ja pyörittäminen

3. Nopeat reagoinnit, käännökset ja lähtösuunnat

4. Kartanluvun ja juoksuvauhdin yhdistäminen

 • Kuvaus:

1. Osallistujat kiertävät pistekartalle tehtyä suunnistusrataa

2. Pisteet kartalla merkkaavat kartioita, tötsiä tai vaikka rastilippuja

3. Ratoja on monia erilaisia

 • Välineet:

1. 11 kpl kartioita/ tötsiä (18 kpl vaikeampaan versioon)

2. Pisteruudukkokarttoja radoilla suunniteltuina

 • Suunnittelu:

1. Luo mieleisesi pistekuvio tai pistekuvioita tyhjälle paperille (kts. esimerkit, helpot ja vaikeammat)

2. Keksi, suunnittele ja piirrä pistekuvioille riittävästi erilaisia suunnistusratoja

3. Kopio valmiit ratakartat kopiokoneella ym.

4. Aseta helpomman pistekuvion kartiot/tötsät/rastiliput kartan mukaan vastaavasti liikuntasaliin/kentälle.

5. Voit tehdä vaikeamman 18 kpl pistekuvion valmiiksi kentän toiseen päähän tai muokata esim. puolessa välissä tuntia

 • Toteutus:

1. Käykää kartta eli pisteruudukko yhdessä läpi, ohjeista varomaan kartioihin osumista

2. Aseta osallistujat lähtöpisteen taakse jonoon, jaa kartat lähtöpisteellä

3. Älä anna samaa rataa peräkkäisille lähtijöille

4. Osallistujat kiertävät omaa rataansa ja koskettavat kartioita (rasteja) oikeassa järjestyksessä

5. Maalista siirrytään takaisin jonoon odottamaan uutta rataa

6. Muistuta osallistujia pitämään/kiertämään kartta koko ajan oikeinpäin menosuuntaan nähden

7. Anna jokaisen osallistujan kiertää ensin muutama helppo rata ennen kuin annat vaikeampia ratoja tai vaihdat esim. 18 kpl ruudukkoon

 • Variaatiot:

1. Käytä mielikuvitusta ratojen ja pisteruudukkojen suunnittelussa!

2. Ympyrän muotoinen pistekartta tuo lisähaastetta

3. Anna osallistujien suunnitella ryhmissä uusi pistekartta (kynä ja paperia)

4. Osallistujat voivat itse suunnitella oman ratansa tyhjille pisteruudukkokartoille (kyniä ja tyhjiä karttoja)

5. Käytä pisteruudukossa eri värejä helpottaaksesi hahmottamista. Huom. samanväriset kartiot

6. Laita teippiä tai keinotekoisia esteitä kartioiden väliin (piirrä ne myös karttaan viivoilla)