2-g

(ENG) hide & seek

 • Ages: 9-12 y/o
 • Location: School yard
 • Duration: 10-15 minutes
 • Aim:
 1. Learn the map symbols
 2. Outlining the map and remembering the familiar school environment
 3. Inspirational, fun and creative activity
 • Description:
 1. Each pair has one map, a pen and an orienteering flag / ribbon
 2. One member of the pair is going to place the flag / ribbon to a place they want, the mark his location with a circle on the map and return to the gathering place
 3. The other member will navigate, find the flag / ribbon and move it to a new location, mark it on the map with another circle
 • Equipment:
 1. Orienteering flags / ribbons (1x pair)
 2. Blank maps (1x pair)
 • Preparation:
 1. Print enough maps
 2. Choose the venue (start and finish area) of your choice
 3. Mark the assembly point (start = triangle, finish = double circle) in red to each map
 4. Provide the group with enough orienteering flags / ribbons
 5. Protect maps with map plastic, on dry weather easier without plastic
 6. Reserve sufficient amount of pens / pencils (red / purple color are the best)
 • Implementation:
 1. Share one (1) map / pair + pen / pencil
 2. Before the exercise, explore together the school yard. Buildings, fences, objects, etc.
 3. Pairs can start at the same time
 4. One pair is going to take the daisy flag / badge to the place they want, mark this dots on the circle map of the couple and return to the gathering place
 5. The other pair will navigate, move the control to a new location, mark and number a new place
 6. Make sure the participants follow the rules and stay within the map area
 7. The exercise ends when the instructor decides so
 • Variations:
 1. Give participants a chance to come up with their own objects to hide
 2. Pairs can be changed between exercises
 3. You can take part in this exercise yourself

(fin) PIILOTA JA ETSI

 • Ikä: 3-6. luokka
 • Paikka: Koulun piha, puisto
 • Kesto: 10-15 minuuttia
 • Tavoite:

1. Karttamerkkien oppiminen.

2. Karttakuvan hahmottaminen ja tutun kouluympäristön muistaminen.

3. Innostavuus, hauskuus ja kekseliäisyys.

 • Kuvaus:

1. Parilla on yksi kartta, kynä ja rastilippu/ merkki.

2. Toinen parista käy viemässä rastilipun/merkin haluamaansa paikkaan, merkkaa tämän rastipisteen parin yhteiseen karttaan ympyrällä ja palaa kokoontumispaikalle.

3. Toinen parista suunnistaa rastille, siirtää rastin uuteen paikkaan, merkkaa ja numeroi uuden paikan.

 • Välineet:

1. Rastilippuja/ nauhoja/ merkkejä rasteille

2. Kokoontumispaikalla merkattuja karttoja

 • Suunnittelu:

1. Tulosta riittävästi pihakarttoja (1 kartta/pari).

2. Valitse mieleisesi kokoontumispaikka (lähtö- ja maalialue).

3. Merkitse kokoontumispaikka (lähtö=kolmio, maali= ”tuplaympyrä”) punaisella värillä jokaiseen karttaan

4. Varaa ryhmälle riittävästi rastilippuja/nauhoja/merkkejä rastipisteille

5. Suojaa kartat karttamuovilla, kuivalla kelillä helpompi ilman muovia

6. Varaa riittävä määrä kyniä/tusseja (punainen/violetti väri paras)

 • Toteutus:

1. Jaa osallistujat pareihin

2. Jaa yksi (1) kartta/pari + kynä/tussi

3. Käykää yhdessä läpi selkeimmät maastokohteet. Rakennukset, leikkikentät jne.

4. Parit voivat aloittaa samanaikaisesti

5. Toinen parista käy viemässä rastilipun/merkin haluamaansa paikkaan, merkkaa tämän rastipisteen parin yhteiseen karttaan ympyrällä ja palaa kokoontumispaikalle

6. Toinen parista suunnistaa rastille, siirtää rastin uuteen paikkaan, merkkaa ja numeroi uuden paikan

7. Varmista, että osallistujat noudattavat sääntöjä ja pysyvät kartan alueella

8. Harjoitus loppuu, kun ohjaaja niin päättää

 • Variaatiot:

1. Anna osallistujille mahdollisuus itse keksiä tai askarella oma rastimerkkinsä

2. Pareja voi vaihdella kesken harjoitteen

3. Voit hyvin itsekin osallistua tähän harjoitukseen