2-L

(ENG) labyrinth

 • Ages: 6+ y/o
 • Location: School hall, playground
 • Duration: 15-45 minutes
 • Aim:
 1. Map visualization and ability to convert map directions to navigation
 2. Orienting and rotating the map
 3. Quick reactions, turns and directions
 4. Combining map reading and running speed
 • Description:
 1. The participants will navigate the courses on the labyrinth map
 2. There are many different courses
 • Equipment:
 1. Floorball boards, benches, ropes, etc. can be used as “walls” for the labyrinth
 2. Labyrinth maps can be designed along the school hal lines
 3. Orienteering flags / ribbons / cones
 • Preparation:
 1. Create the chosen labyrinth on a blank paper (see examples)
 2. Invent, design and draw enough orienteering courses on the labyrinth maps
 3. Copy enough finished course maps
 4. Place the “walls” in the school hall / yard, as marked on the map
 5. Put the flags / ribbons / cones to the right places in the labyrinth
 • Implementation:
 1. Go through the labyrinth map together, remind the participants not to cross the walls!!
 2. Place participants behind the starting point in line, share maps at the starting point
 3. Do not give the same course to consecutive starters
 4. Participants run their own courses and reach the checkpoints in the correct order
 5. The runner goes back to the line to wait to receive a map with a new course
 6. Remind participants to keep / rotate the map in the correct direction at all times
 7. Allow each participant to run a few easy courses first before having harder ones
 • Variations:
 1. Use your imagination to design courses and labyrinths
 2. Let participants design a new labyrinth (pen and paper needed) in groups
 3. Participants can design their own course on a blank labyrinth map (pencils and blank maps)
 4. You can also make “water” barriers using blue exercise mats (then marked correctly on the map)

(fin) LABYRINTTI

 • Ikä: 1. luokka +
 • Paikka: Liikuntasali, pelikenttä
 • Kesto: 15-45 minuuttia
 • Tavoite:

1. Karttakuvan hahmottaminen ja kyky muuntaa suunnistustekniikkaa kartan mukaan.

2. Kartan suuntaaminen ja pyörittäminen.

3. Nopeat reagoinnit, käännökset ja lähtösuunnat.

4. Kartanluvun ja juoksuvauhdin yhdistäminen.

 • Kuvaus:

1. Osallistujat kiertävät labyrinttikartalle tehtyä suunnistusrataa.

2. Ratoja on monia erilaisia.

 • Välineet:

1. Salibandykentän laitoja, voimistelupenkkejä, narua ym. ”seiniksi/aidoiksi” labyrinttiin.

2. Labyrinttikarttoja radoilla suunniteltuina.

3. Rastilippuja/ merkkejä rasteille.

 • Suunnittelu:

1. Luo mieleisiä labyrinttejä tyhjälle paperille (kts. esimerkit).

2. Keksi, suunnittele ja piirrä labyrinttikartoille riittävästi erilaisia suunnistusratoja.

3. Kopio valmiit ratakartat kopiokoneella ym.

4. Aseta seinät (penkit, laidat ym.) kartan mukaan vastaavasti liikuntasaliin/kentälle.

5. Vie rastiliput oikeille paikoille labyrinttiin.

 • Toteutus:

1. Käykää labyrinttikartta yhdessä läpi, seinien eli laitojen yli ei saa mennä!!!

2. Aseta osallistujat lähtöpisteen taakse jonoon, jaa kartat lähtöpisteellä.

3. Älä anna samaa rataa peräkkäisille lähtijöille.

4. Osallistujat kiertävät omaa rataansa ja koskettavat rastilippuja oikeassa järjestyksessä.

5. Maalista siirrytään takaisin jonoon odottamaan uutta rataa.

6. Muistuta osallistujia pitämään/ kiertämään kartta koko ajan oikeinpäin menosuuntaan nähden.

7. Anna jokaisen osallistujan kiertää ensin muutama helppo rata ennen kuin annat vaikeampia ratoja tai vaihdat labyrintin muotoa.

8. Muista myös siirtää rastiliput, jos muutat labyrintin muotoa!!

 • Variaatiot:

1. Käytä mielikuvitusta ratojen ja labyrinttien suunnittelussa!

2. Anna osallistujien suunnitella ryhmissä uusi labyrintti (kynä ja paperia).

3. Osallistujat voivat itse suunnitella oman ratansa tyhjille labyrinttikartalle (kyniä ja tyhjiä karttoja).

4. Voit myös tehdä "vesiesteitä" hyödyntäen sinisiä jumppamattoja.