2-e

(ENG) map walk

 • Ages: 6+ y/o
 • Location: School yard, parkland
 • Duration: 10-15 minutes
 • Aim:
 1. Students practice turning and thumbing the map
 2. Cooperation between students
 • Description: Map walks involve the group following the teacher around the mapped area, keeping their maps turned when they change direction and moving their thumbs from feature to feature as they go. In unfamiliar areas the leader takes the group along line features: tracks, fences, streams and hedges. The children need to move around their maps when the group changes direction, keeping the map turned to fit the ground, and move their thumbs from feature to feature as they progress.
 • Variation: A map walk can follow a line route marked on the map beforehand.

(fin) KARTtakävely

 • Ikä: Yli 6-vuotiaat
 • Paikka: Koulun piha tai leikkipuisto
 • Kesto: 10-15 minuttia
 • Tavoite:

1. Oppilaat oppivat suuntaamaan ja käsittelemään karttaa.

2. Oppilaiden välinen yhteistyö

 • Kuvaus: Kävelyä kartan kanssa ryhmässä. Opettaja ohjaa ja johtaa ryhmää kartoitetulla alueella. Lasten on seurattava maastoa ja sen kohteita aktiivisesti, sekä siirrettävä peukaloa sijainnin mukaan. Käännöksissä ja suunnanmuutoksissa oppilaiden on muistettava suunnata kartta uudelleen.
 • Välineet: Pihakartta
 • Variaatiot:

1. Ryhmänjohtajaa/- ohjaajaa voidaan vuorotella ja ryhmiä hajauttaa pienempiin.

2. Kartalle voidaan etukäteen suunnitella reittiviiva (ja/tai rasteja), jota pitkin ryhmän on kuljettava.