2-c

(ENG) mini map game

 • Ages: 6-9 y/o
 • Location: School yard, small playground
 • Duration: 15-45 minutes
 • Aim:
 1. Improve map understanding
 2. Save teacher’s preparation time
 • Description:
 1. Children from the age of 6 are able to draw perfectly adequate sketch maps.
 2. Maps just have to look right in terms of direction and distance, they do not need to be strictly accurate.
 3. Mini maps may be of a small simple area: a patch of lawn with a few shrubs, or of a larger detailed area (the school buildings).
 4. Representing land features on paper, regardless of size, require understanding of, and some skills with respect to relationships of direction and distance, feature to feature, and map to terrain. Thus children will find their way successfully from place to place.
 • Equipment:
 1. clipboard or something similar for resting paper on
 2. blank paper, pencil, rubber
 3. list of symbols to be used (see image)
 4. sets of mini controls, e.g. orienteering flags / paper flags (see Paper O-flags for other ideas)
 • Preparation: /
 • Implementation:
 1. Choose two small adjacent outside areas bounded by clearly defined features, maybe a wall, a fence, a concrete curb, a hedge or a path.
 2. The areas should have at least 10 suitable places to use as control sites, such as single trees, posts, a rubbish tin, a path junction, a path corner, a building corner, a permanent seat or table.
 3. Take the children step-by-step through drawing:
 • - the boundary features
 • - features easy to relate by distance and direction to those already mapped
 • - add the legend to the map.
 • Variations:
 1. Talk about suitable places to put controls: the end of something, the corner of something, on something small, e.g. not the center of a long thing, not hidden, not high up like in a tree.
 2. Organize children in pairs. One partner of each pair draws a map of one area, and the other draws the second area. Each child then takes 4 - 6 mini controls and chooses places to put them.
 3. Each should mark circles on their map to show the location of each control. The circles should be numbered in the order to be visited. (The number should be beside each circle, not in the circle as that could hide the feature to be found.) They choose start and finish places and mark those on their maps.
 4. Each child then gets their partner who does the course, starting at the Start, going around the course, collecting the controls as they go. The "course setter" should follow the "orienteer" to offer help if there are any problems.
 5. The children then reverse roles.
 6. Children who finish the activity early could set out another course for their partner.
 7. The best map can be photocopied for those children having difficulty with map drawing.

(fin) MINI KARTTA

 • Ikä: 6-9- vuotiaat
 • Paikka: Koulun piha, pieni leikkipuisto
 • Kesto: 15-45 minuuttia
 • Tavoite: Kehittää kartan ymmärtämistä! Säästä opettajan valmisteluaikaa!
 • Kuvaus:

1. Lapset oppivat piirtämään aluuesta karttaluonnokset.

2. Piirrettyjen karttojen ei tarvitse olla täysin tarkkoja ja oikeassa mittakaavassa. Karttojen kohteiden täytyisi kuitenkin olla oikein suunnattuja!

2. Kartta voidaan aluksi piirtää yksinkertaisesta ​​alueesta: nurmikkoalueen muutamat pensaat tai suuremmista yksityiskohdista kuten koulurakennukset.

4. Kohteiden esittäminen paperilla koosta riippumatta vaatii ymmärtämistä sekä taitoa erityisesti suunnan ja etäisyyden suhteen, maaston ja kartan välillä.

 • Välineet:

1. Piirtolevy/ -alusta tai vastaava paperille.

2. Tyhjä paperi, lyijykynä, kumi.

3. Käytettävien symbolien/kohteiden luettelo (katso kuva)

4. Pieniä rastilippuja esim. suunnistusliput / paperiliput (katso muita ideoita kohdasta Rastiliput)!

 • Suunnittelu: /
 • Toteutus:

1- Valitse kaksi pientä ja selkeää vierekkäistä aluetta, joita rajoittavat selvät kohteet, esimerkiksi aita, muuri, pensasaita tai polku.

2. Alueilla tulisi olla vähintään 10 sopivaa rastin paikkaa käytettäväksi. Esimerkiksi yksittäisiä selvästi erottuvia puita, pylväitä, roska-astioita, tien/ polun risteyksiä, rakennuksien kulmia, pysyviä penkkejä tai pöytiä.

3. Opeta ja opetelkaa piirtämään kartta valituista alueista vaihe vaiheelta

- Alueen reunat ensin! Aidat, tiet, polut jne.

- Muut kohteet on tämän jälkeen helpompi piirtää alueen sisälle, huomioden kohteiden suunnat ja etäisyydet toisiinsa.

- Lisätkää kirjoittamalla kohteiden selitteet kartan reunaan.

 • Variaatio:

1. Pohtikaa yhdessä mitkä kohteet olisivat sopivia rastin paikkoja ja mitkä ei: kohteen toinen pääty, kohteen kulma, EI pitkän kohteen keskipiste, EI piilotettu, EI korkealla puussa.

2. Järjestä lapset pareihin. Jokaisesta parista toinen piirtää kartan toisesta alueesta ja toinen viereisestä. Jokainen lapsi ottaa 4 - 6 pientä rastilippua ja valitsee paikat, johon laittaa ne.

3. Jokaisen tulee merkitä ympyrät karttaan osoittaakseen kunkin rastin sijainnin. Rastit voidaan numeroida järjestykseen, jossa ne kierretään. (Numeron tulee olla jokaisen ympyrän vieressä, ei ympyrässä, koska se piilottaa rastipisteen.) Lapset valitsevat lähtö- ja maalipaikat ja merkitsevät ne myös omille kartoilleen.

4. Parit kiertävät vuorotellen pariensa radan, aloittaen lähtöpaikasta ja keräämällä samalla rastit pois. "Kartoittajan" ja "ratamestarin" tulisi seurata suunnistajaa ja antaa vinkkejä, jos kartan ymmärtämisessä on ongelmia.

5. Nopeimmat parit voivat suunnitella uudet radat parilleen.

6. Mikäli ryhmästä löytyy todella taitavia piirtäjiä, voidaan heitä hyödyntää tulevaisuudessa vuorotellen kartoittajina!