2-d

(ENG) PUNCH THEM ALL

 • Ages: 6+ y/o
 • Location: School yard, school hall, playground, classroom
 • Duration: 15-30 minutes
 • Aim:
 1. Mind map visualization and shortest route choice
 2. Quick reactions, turns and directions
 3. Combining brain thinking and running speed
 • Description:
 1. Participants run one or two at a time
 2. They have to touch or punch all the flags placed in the area in front of them, starting and finishing from the same place
 3. They can choose their route, preferably trying to take less time as possible while visiting all the control points
 • Equipment:
 1. Orienteering flags, at least six/seven
 2. Electronic punching system
 3. Timing system if the punching system is not used
 • Preparation:
 1. Choose one area for the activity: it should be easy to run there but some obstacle should be present, to create different route choices between the controls
 2. Place the amount of flags you have decided to use in a way that is not too obvious to choose the best way of punching them all
 3. Place a clear starting/finishing location
 • Implementation:
 1. Take the students around the area and show them clearly where are all the flags and then take them to the starting/finishing location
 2. Choose the starting order and measure how long it takes for each student to complete the exercise (make sure that they visit all the control locations)
 3. If you use the electronic punching, check the times and create some result list
 • Variations:
 1. Use your imagination and change the controls locations after each round, or add more control points; this way the best route choice will become different
 2. Add the competition system consisting of qualifications, semifinals and finals; two competitors will start at the same time and goes on in the competition the one that punched all the controls and is the first back at the starting point

(FIN) Rastiralli

 • Ikä: Yli 6-vuotiaat
 • Paikka: Koulun piha, liikuntasali, leikkikenttä, luokkahuone
 • Kesto: 15-30 minuuttia
 • Tavoite:

1. Karttakuvan ja reitinvalinnan luominen ja hahmottaminen muistiin.

2. Reaktionopeus, kääntyminen ja suunnanmuutokset.

3. Juoksunopeuden yhdistäminen suunnistusajatteluun ja muistamiseen.

 • Kuvaus:

1. Osallistujat suorittavat radan yksi tai kaksi kerrallaan.

2. Heidän tulee leimata/koskettaa kaikkia rastilippuja jotka näkevät. Lähtö ja maali ovat samassa paikassa.

3. Tarkoituksena on käydä jokaisella rastilla niin nopeasti kuin mahdollista. Reitin voi suunnitella joko etukäteen tai vasta lähtöhetkellä.

 • Välineet:

1. Rastilippuja, vähintään 6 kappaletta.

2. Ajanottamiseen ja tulosten kirjaukseen tarvittavat välineet, kello ja paperia.

3. Elektroninen leimausjärjestelmä, mikäli mahdollista.

 • Suunnittelu:

1. Valitse sopiva alue harjoitukseen! Alueella tulisi olla suhteellisen helppo juosta, mutta riittävän haastavia esteitä joita kierrellä matkan varrella. Leikkikentät usein hyviä tähän harjoitukseen!

2. Valitse selkeä lähtö- ja maalialue.

3. Sijoita rastit paikoilleen haluamillesi paikoille. Huomioi, että rastien kiertäminen ei olisi liian helppoa vaan niiden järjestystä ja reitinvalintaa joutuisi pohtimaan.

 • Toteutus:

1. Vie osallistujat aluelle ja näytä heille missä kaikkien rastien sijainti. Voi antaa heidän myös kierrellä vapaasti alueella ja suunnitella reittiä. Pyydä osallistuja lähtö- ja maalialueelle.

2. Valitse lähtöjärjestys. Laita yksi tai kaksi osallistujaa samaan aikaan radalle.

3. Ota aika kuinka kauan jokaisella osallistujalla meni kaikkien rastien kiertämiseen. (Pidä huolta, että jokainen käy kaikilla rasteilla)

4. Mikäli käytät elektronista leimausjärjestelmää, tarkista ajat ja luo tulokset.

 • Variaatiot:

1. Käytä mieleikuvitusta rastipisteissä. Voit vaihtaa tai lisätä rastipisteitä uudelle kierrokselle kun kaikki ovat suorittaneet ensimmäisen kierroksen. Näin ollen syntyy aina uudenlaisia reitinvalintoja.

2. Voit myös luoda kilpailuformaatin tekemällä aika-ajot/karsinnan, puoli- ja välierät ja finaalin. Mikäli alue on isompi voit laittaa enemmän kuin kaksi samaan aikaan. Voit myös suunnitella harjoituksen viestinä.