2-a

(ENG) rotating map

 • Ages: 6+ y/o
 • Location: School yard, indoor, parkland
 • Duration: 5-10 minutes
 • Aim: To give practice in turning the map accurately.
 • Equipment: Set of maps of a familiar area.
 • Implementation:
 1. Take the students to a place on the map
 2. Tell them to turn their maps to fit the ground
 3. Talk with them about how they did it
 4. Ask questions such as "how do you know it's turned to fit the ground?"
 5. Establish that a good way to do it, is to look around and find one or two big features that they think to be on the map
 6. Ask everyone to do that. Look for a fence line, a building, a footpath or road. Ask them to look at their maps and find the big features, and to put a thumb on the map to show where they are standing. Then turn their maps until the big feature on their maps is on the correct side of their thumb, ie on the same side as the real thing is
 7. Next, they should check that the second big feature is also on the correct side of their thumb. They may need to turn their maps a little
 8. The map being turned correctly, the children should then be led to look about and check that other features fit too
 9. Repeat the practice at a different place on the map, preferably on the opposite side of a given building

(FIN) KARTAN SUUNTAAMINEN

 • Ikä: yli 6-vuotiaat
 • Paikka: Koulun piha, puistossa, sisällä
 • Kesto: 5-10 minuuttia
 • Tavoite: Tutustuttaa kartan oikein suuntaamiseen.
 • Välineet: Kartta tutulta alueelta.
 • Suunnittelu:
 • Toteutus:

1. Vie opiskelijat valittuun paikkaan kartalla.

2. Pyydä heitä suuntaamaan karttansa oikein maaston mukaan.

3. Keskustele heidän kanssaan, miten he saivat kartan suunnattua oikein.

3. Hyvä tyyli on katsella ympärilleen ja löytää yksi tai kaksi isoa kohdetta, jotka mielestään on kartalla.

4. Etsikää esimerkiksi aita, rakennus, kävelytie tai autotie.

5. Pyydä oppilaita katsomaan karttojaan ja laittamaan peukalo kartalle osoittamaan valittu kohde/kohteita. Käännä sitten heidän karttojaan, kunnes heidän valitsemansa kohde/kohteet ovat peukalon oikealla puolella, eli samalla puolella kuin todellinen asia on maastossa.

6. Seuraavaksi heidän tulisi tarkistaa, että muutkin kohteet ovat myös oikein peukaloon suhteutettuna. Heidän on ehkä käännettävä karttojaan hieman.

7. Karttaa käännettäessä oikein, lapsia tulisi ohjata etsimään ja tarkistamaan, että muutkin kohteet sopivat myös karttakuvaan.

8. Toista harjoitus kartan eri paikoissa.

Map turned to fit the features.