2-M

(ENG) simplified map

 • Ages: 6-9 y/o
 • Location: School yard or school hall
 • Duration: 15-30 minutes
 • Aim:
 1. Explore the familiar school yard environment with the help of a map
 2. Map orientation and map understanding
 • Description:
 1. Participants use a simplified orienteering map
 2. The course on the map is very short and easy at the beginning
 3. Students understand the map quickly
 4. This activity is perfect for very young students
 • Equipment:
 1. Orienteering flags / ribbons for the checkpoints, the start and the finish
 2. Simplified orienteering maps with short courses
 • Preparation:
 1. Prepare the simplified maps, placing the photo of the control locations in their place on the map, so students see the map and realize what objects are at the checkpoints
 2. Print enough maps (at least 1x participant)
 3. Choose the meeting place (start and finish area) that you prefer, they may be in different places
 4. Mark the start (triangle) and finish (double circle) in red on each map
 5. Design a short course (you can design different courses also)
 6. Put in position the orienteering flags / ribbons to the control points
 7. Protect the maps with map plastics or laminate them
 • Implementation:
 1. Distribute a map to each participant
 2. Before the exercise, explore together the school yard. Buildings, fences, objects, etc.
 3. The courses can be run in pair or in a small group
 4. Starting interval between runners should be 1-2 minutes
 • Variations:
 1. Use your imagination for courses, you can design many different tracks
 2. You can simplify other parts of the map as well, like some trees or special items

(FIN) Valokuvakartta

 • Ikä: 6 - 9 -vuotiaat
 • Paikka: Koulun piha/ tuttu koulun ympäristö, liikuntasali
 • Kesto: 15-30 minuuttia
 • Tavoite:

1. Tutustua tuttuun kouluympäristöön kartan avulla.

2. Kartan suuntaaminen ja ymmärtäminen.


 • Kuvaus:

1. Oppilaat käyttävät "yksinkertaistettua" karttaa.

2. Rata on erittäinen lyhyt ja helppo.

3. Oppilaat ymmärtävät kartan nopeammin!

4. Tämä harjoitus on soveltuu täydellisesti nuorimmille oppilaille!


 • Välineet:

1. Rastilippuja/merkkejä rasteille, lähtöön ja maaliin.

2. Suunnitusratakarttoja "yksinkertaistetetulla" kartalla.


 • Suunnittelu:

1. Valmista "yksinkertaistettu" suunnistuskartta: Tulosta pihakartta. Valitse haluamasi rastipisteet ja käy ottamassa valokuvat niistä luonnossa. Tulosta valokuvat ja liimaa-leikkaa valokuvat pihakartalle oikeisiin kohtiin. Oppilaat tunnistavat valokuvista rastien paikat!

2. Kopio valmiita karttoja riittävä määrä! (vähintään yksi/ osallistuja)

3. Valitse lähtö- ja maali. Voivat olla myös eri paikoissa.

4. Merkitse lähtöpaikka kolmiolla ja maali tuplaympyrällä jokaiseen karttaan.

5. Suunnittele lyhyt rata hyödyntäen ottamiasi ja liimamiasi kuvia (rastipisteitä).

6. Vie rastiliput/merkit rasteille!

7. Suojaa kartat karttamuovilla tai laminoimalla.

Alla olevat kuvat, helpottavat suunnittelutyötä!!!


 • Toteutus:

1. Jaa jokaiselle osallistujalle yksi valmistamasi kartta!

2. Käykää yhdessä läpi kartalla näkyviä selkeitä kohteita, rakennukset, aidat, kentät jne.

3. Lähetä oppilaat radalle yksitellen, pareittain tai pienissä ryhmissä.

4. Lähtöväli on hyvä olla vähintään yksi minuutti, jotta oppilaat eivät etene yhtenä isona ryhmänä!

 • Vinkit ja variaatiot:

1. Käytä mielikuvitusta ratasuunnittelussa, voit suunnitella monta erilaista rataa!

2. Voit myös "yksinkertaistaa" muitakin kohteita, eikä vain rastipisteitä! Esim. selvästi erottuvat puut, valopylväät jne.