2-f

(ENG) there & back

 • Ages: 6-9 y/o
 • Location: School yard
 • Duration: 15-20 minutes
 • Aim:
 1. Getting to know the map and learning how maps are made.
 2. Outlining the map and remembering the familiar school environment.
 • Description:
 1. Children look at the map and try to identify the location of the control mark on the map
 2. After recognizing the position of the control, the children go to the control and return to receive a new one (a new control on a different map)
 • Equipment:
 1. 13x orienteering flags / ribbons for the controls
 2. 12x maps with a circle marked on them and a gathering place (start / finish area)
 • Preparation:
 1. Print 12 blank maps
 2. Choose the start and finish area of your choice
 3. Mark the assembly point (start = triangle, finish = double circle) in red to each map
 4. Choose 12 control places of your choice
 5. Mark the controls on the maps with a red circle, one (1) per map
 6. Place an orienteering flag / ribbon to each control point and at the assembly point
 7. Protect maps with map plastics or laminate them
 8. Display the maps at the meeting place, far enough from each other and with the right north/south orientation
 • Implementation:
 1. Divide participants into pairs or small groups
 2. Each pair / group starts looking at a different map
 3. Before the exercise, explore together the school yard. Buildings, fences, objects, etc.
 4. Pairs / groups can leave at the same time
 5. The exercise ends when all controls are reached by all participants or when the instructor decides so
 • Variations:
 1. Map images can be rotated in any order
 2. It is easy to give instructions / tips / feedback during the activity session
 3. If each control has a different feature, you can also apply the exercise as a memory game, in which participants must remember at the end what the controls features were

(fin) SINNE JA TAKAISIN

 • Ikä: 1-3 luokka
 • Paikka: Koulun piha, puisto
 • Kesto: 15-20 minuuttia
 • Tavoite:

1. Karttaan tutustuminen ja karttamerkkien oppiminen.

2. Karttakuvan hahmottaminen ja tutun kouluympäristön muistaminen.

 • Kuvaus:

1. Lapset katsovat karttakuvaa ja yrittävät tunnistaa kartalta rastin sijainnin.

2. Tunnistettuaan rastin sijainnin lapset käyvät rastilla ja palaavat kokoontumispaikalle katsomaan uutta karttakuvaa.

 • Välineet:

1. 13 kpl rastilippuja/ nauhoja/ merkkejä rasteille ja kokoontumispaikalle.

2. 12 kpl rastiympyrällä ja kokoontumispaikalla merkattuja karttoja

 • Suunnittelu:

1. Tulosta 12 kpl karttoja

2. Valitse mieleisesi kokoontumispaikka (lähtö- ja maalialue)

3. Merkitse kokoontumispaikka (lähtö=kolmio, maali= ”tuplaympyrä”) punaisella värillä jokaiseen karttaan

4. Valitse 12 kpl mieleistäsi rastipistettä

5. Merkitse rastipisteet karttoihin punaisella ympyrällä, yksi (1) / kartta

6. Vie rastilippu/nauha/merkki rastipisteille ja kokoontumispaikalle

7. Suojaa kartat karttamuovilla tai laminoimalla

8. Laita kartat esille kokoontumispaikalle, riittävän etäälle toisistaan ja pohjois-eteläsuuntaisesti

 • Toteutus:

1. Jaa osallistujat pareihin tai pieniin ryhmiin

2. Jokainen pari/ ryhmä aloittaa eri karttakuvalta

3. Käykää yhdessä läpi selkeimmät maastokohteet. Rakennukset, leikkikentät jne.

4. Parit/ ryhmät voivat lähteä samanaikaisesti

5. Karttakuvat voi kiertää haluamassaan järjestyksessä

6. Kokoontumispaikalla on helppo antaa ohjeita/vinkkejä kesken harjoitteen

 • Variaatiot:

8. Mikäli jokaisella rastilla on erilainen merkki, voit soveltaa harjoitusta myös muistipeliksi eli osallistujien tulee lopuksi muistaa mitä rasteilla oli.