2-b

(ENG) thumbing maps

 • Ages: 6+ y/o
 • Location: School yard, indoor, parkland
 • Duration: 10-15 minutes
 • Aim:
 1. Confirm that each child is secure in the practice of turning the map to fit the ground at each change of direction
 2. Determining the direction of travel using the lines from control to control as a guide
 3. Maintaining contact with the map by moving the thumb from feature to feature along the line of travel while progressing
 • Equipment:
 1. Set of maps with a very simple course
 2. Orienteering flags placed
 • Implementation:
 1. Children stand at the start and they receive the map.
 2. Each child turns it to fit the ground.
 3. The student stand behind the triangle facing control number 1 (look further along the line in the same direction to where control 1 really is).
 4. Hold the map turned the right way, put your thumb on the triangle and walk in the direction shown by the line on the map to the first control. The thumb is moved along the map following the direction taken.
 5. Having reached the first control the procedure is repeated again until you reach the finish.
 6. The course may be also traveled in reverse, starting from the finish and going back to the starting place.
 • Variations: This exercise can be done immediately after “Rotating maps” activity.

(fin) KARTAN KÄSITTELY

 • Ikä: yli 6-vuotiaat
 • Paikka: Koulun piha, puistossa, sisällä
 • Kesto: 10-15 minuuttia
 • Tavoite:

1. Lapsi oppii ja ymmärtää kartansuuntaamisen käytännössä!

2. Kulkusuunnan ymmärtäminen liikkeessä.

3. Oppia käsittelemään karttaa liikkuessa (peukalo oikeassa kohdassa) ja pitämään se oikein päin maastoon suhteutettuna.


 • Välineet:

1. Karttoja ja todella helpolla radalla varustettuina.

2. Rastiliput rasteilla.


 • Toteustus:

1. Jaa jokaiselle lapselle yksi kartta.

2. Jokainen lapsi suuntaa kartan oikeinpäin maastoon suhteutettuna. Varmista, että jokainen on saanut kartan oikein suunnattua.

3. Oppilaat seisovat lähtöpaikalla (kolmio) katse suunnattuna kohti ensimmäistä rastia (rastiväliviiva suoraan edessä) .

6. Ohjeista lapsia pitämään kartta koko ajan oikein suunnattuna ja laittamaan peukalo lähtöpaikan (kolmio) kohdalle ennen liikkeelle lähtöä.

7. Lapset voivat nyt lähteä liikkumaan kartan rastiväliviivan osoittamaan suuntaan kohti ensimmäistä rastia. Peukaloa siirretään aina liikkuessa oman sijainnin mukaan oikealle kohdalle.

8. Ensimmäisen rastin jälkeen, lapset toistavat kartan suuntaamisen uudelleen ja jatkavat matkaa seuraavalle rastille ja aina maaliin asti.


 • Variaatiot:

Huom: Tämä harjoitus kannattaa suorittaa heti ”Kartan suuntaaminen” -harjoituksen jälkeen.


Carousel imageCarousel imageCarousel image

1. Map is folded around the first part of the course

2. Map is turned to fit the ground

3. Student stands behind the triangle