2-n

(ENG) trivia course

 • Ages: 6+ y/o
 • Location: School yard
 • Duration: 25-30 minutes
 • Description:
 1. In this event participants answer questions about a series of features, rather than using a control.
 2. At every control there should be an easy question about the feature or object, or about the map/colors/symbols...
 3. Keep in mind that questions should be simple.
 4. It is the navigation that is being tested, not the Trivia knowledge.
 5. A good amount of questions/controls is between 7 and 12.
 • Equipment:
 1. Map of the school grounds.
 2. Make a class set of maps, with control circles and space for answers.
 3. Sets of questions to place at the controls locations with an orienteering flag.
 • Preparation:
 1. It's important to prepare the all-controls map with boxes for the answers.
 2. And, most of all, the questions for the checkpoints.
 • Implementation:
 1. Issue maps and give instructions.
 2. Children visit controls in random order to obtain answers and record them on their maps.
 3. To prevent queues at the nearest controls, number the children and instruct them to start with the control of their number, as to distribute the load on those controls. Thereafter, they have free choice.
 • Variation:
 1. Place several maps with control locations and questions in a well accessible place, for instance on a wall or on picnic tables.
 2. Issue a sheet of paper to each child.
 3. Now run the activity as a memory event: children memorize one or more control sites and questions, visit the sites to get the answers and return to memorize further control sites and questions until the map course is completed.
 4. If a little time is spent preparing a master map with a lengthy list of questions, the list can be drawn upon as required for a succession of events or directed PE lessons.
 5. Remember to check together with the class all the answers at the end of the activity.

(FIN) TRIVIA-SUUNNISTUS

 • Ikä: Yli 6-vuotiaat
 • Paikka: Koulun piha
 • Kesto: 25-30 minuuttia
 • Kuvaus:
 1. Trivia-suunnistus on suunnistusharjoite, jossa osallistujat vastaavat kysymyksiin kartan kohteista.
 2. Jokaisella rastilla on helpohko kysymys liittyeen rastikohteeseen tai kartan väreihin ja symboleihin.
 3. Muista, että kysymykset tulee olla sopivia ryhmän tieto- ja taitotasoon nähden!
 4. Harjoituksessa kehitetään suunnistustaitoa, eikä niinkään visailutaitoja.
 5. Hyvä rastien ja kysymysten määrä on 7-12.
 • Välineet:

1. Rastiympyröillä ja "vastauslokeroilla" varustettu Trivia-kartta koulun alueelta!

2. Rastilippuja/merkkejä ja kysymyslaput (laminoitu) rasteille!

3. Kynät osallistujille.

 • Suunnittelu:

1. Valmista Trivia-kartta, josta löytyy kaikki rastit ympyröillä, lähtö, maali ja vastauslokerot.

2. Suunnittele laminoidut kysymyslaput rasteille!

 • Toteutus:

1. Jaa Trivia-kartat ja ohjeista osallistujia harjoituksesta.

2. Osallistujat kiertävät rasteja vapaassa järjestyksessä, vastaavat kysymyksiin ja kirjoittavat vastaukset kartasta löytyviin vastauslokeroihin.

3. Jotta vältytään ruuhkilta lähirasteilla, "numeroi" osallistujat rastien lukumäärän mukaan ja kerro heitä aloittamaa rastilta jonka numeron saivat. Tämän rastin löydettyään ja vastattuaan siihen, kiertojärjestys on vapaa!

 • Variaatiot:

1. Sijoita näkyville (seinä, pöytä) muutama kartta jossa näkyy kaikki rastit, sekä kysymykset liittyen kutakin rastia.

2. Jaa jokaiselle osallistujalle paperi ja kynä!

3. Suorittakaa harjoite muistisuunnistuksena: lapset muistavat yhden tai useamman rastipisteen ja kysymyksen, käyvät rasteilla saadakseen vastauksia ja palaavat muistamaan lisää rastipisteitä ja kysymyksiä, kunnes koko rata on suoritettu.

4. Eli tällä kertaa rasteilla onkin vastaukset, eikä kysymyksiä!

5. Muistakaa tarkistaa yhdessä oikeat vastaukset!