3-g

(ENG) blind-O

 • Ages: 9+ y/o
 • Location: School yard / parkland / school hall
 • Duration: 15-30 minutes
 • Aim:
 1. Outline map overview
 2. Practice of bearing and direction
 3. Stimulating simplification and self-confidence
 • Description:
 1. Participants go to the start and take the map
 2. They need to reach the correct flag and come back to the starting place
 3. Students can use the compass to orientate the map but is not necessary
 • Equipment:
 1. Different maps with different checkpoints on them
 2. 12x orienteering flags / ribbons for the controls and start place
 • Preparation:
 1. Choose the start-finish location
 2. Select 12x control locations
 3. Draw the starting point (triangle) and one checkpoint per map, removing all the objects or most of them with a white area; use a blank sheet of paper otherwise
 4. Copy the maps with a scanner and protect them with plastic or laminate them
 5. Put an orienteering flag / ribbon at the start-finish and at each control place
 • Implementation:
 1. Explain the activity to the students, and divide them in pairs if you think it's better
 2. Students / pairs can easily pile up, so it's best to put the fastest ones in advance to top
 3. Make sure that the students start in the correct direction, otherwise explain them how to orientate the map, look in the direction where they have to go and only then go
 • Variations:
 1. Prepare the maps with all the controls so students will just receive one map and use it multiple times

(FIN) Sokkosuunnistus

 • Ikä: Yli 9-vuotiaat
 • Paikka: Koulun piha, puisto, liikuntahalli
 • Kesto: 15-30 minuuttia
 • Tavoite:

1. Harjoittaa suunnassa kulkua.

2. Kartan oleellisten kohteiden hahmottaminen.

3. Kehittää kartanluvun pelkistämistä/yksinketaistamista ja itseluottamusta.


 • Kuvaus:

1. Osallistujat saavat kartan kokoontumispaikalla (lähtö/maali).

2. Tarkoituksena on käydä karttaan merkityllä rastilla ja palata takaisin kokoontumispaikalle ennen uudelle rastille menemistä.

3. Kompassin käyttö on hyödyllistä erityisesti tässä harjoituksessa, mutta ei välttämätöntä!


 • Välineet:

1. "Sokkosuunnistuskarttoja" erilaisilla radoilla.

2. Rastilippuja/merkkejä rastipisteille ja kokoontumispaikalle.

 • Suunnittelu:

1. Valitse kokoontumispaikka.

2. Valitse mieleisesi rastipisteet.

3. Piirrä yksi rastipiste (ympyrä) ja kokoontumispaikka/ yksi kartta.

4. Peitä loput kartasta valkoisella tai vain osa kartasta. Esimerkiksi valkoisella paperilla.

5. Kopio valmistamasi "sokkosuunnistuskartta" skannerilla. Varmista, että kaikki kaikki haluamasi rastit ja kohteet näkyvät selkeästi.

6. Kopio tarvittava määrä "sokkosuunnistuskarttoja" osallistujille ja suojaa ne karttamuovilla tai laminoimalla.

7. Vie rastiliput/merkit rasteille ja kokoontumispaikalle!

Alla olevat kuvat helpottavat suunnittelutyötä!!!


 • Toteutus:

1. Kerro oppilaille harjoituksen tavoitteet ja ohjeet. Voit jakaa osallistujat pareihin.

2. Isojen ryhmien syntymisen välttämiseksi on hyvä jakaa suunnistajat aloittamaan eri kartoista/rasteista/suuntaan. Ensimmäisellä rastilla käytyään osallistujat voivat vapaasti valita seuraavan kartan ja rastin.

3. Ohjeista osallistujia suuntaamaan karttansa oikien ennen kuin lähtevät kohti rastia. Varmista, että osallistujat lähtevät oikean rastin suuntaan.


 • Vinkit ja variaatiot:

1. Valmista Blind star "sokkosuunnistuskartta", josssa näkyy kaikki rastit. Näin osallistujat voivat tehdä harjoituksen yhden kartan avulla. Voit numeroida jokaiseen karttaan eri järjestyksen, jolla vältetään toisten seuraaminen.