3-d

(ENG) corridor

 • Ages: 9+ y/o
 • Location: School yard / parkland
 • Duration: 15-30 minutes
 • Aim:
 1. Outline map view and objects
 2. Observing the map carefully
 3. Quick decision making and speed
 • Description:
 1. Participants go to the start and take the map
 2. Now they need to reach the finish following the 'corridor' on the map, without ending up running in the 'white' area, that means getting out of the 'corridor'
 3. The students can use the compass to orientate the map but is not necessary
 • Equipment:
 1. One map per participant
 • Preparation:
 1. Choose your starting point and finish; they can be in different places but it's better if they are in the same location or at least next to each other
 2. Select the route you want your students to navigate
 3. Draw the starting point (triangle) and the corridor border lines; you can cover the rest of the map with white paper sheet and copy the final map with a scanner
 4. Make sure that the map is readable inside the corridor; the space between the corridor walls should be at least 1 cm.
 5. Protect the maps with map plastic or laminate them
 6. Put an orienteering flag / ribbon at the start and the finish
 • Implementation:
 1. Explain the exercise idea to the students, and divide them in pairs if you think it's better
 2. Students / pairs can easily pile up, so it's best to put the fastest ones in advance to top
 3. If the start and finish are in different places, make sure that at the finish there is somebody to receive the finishing participants
 • Variations:
 1. Prepare more than one corridor version, you can make some long ones and other shorter corridors
 2. The exercise can be done that two students start at the same time, one going from start to finish and the other from finish to start; wins the first one that finishes the exercise

(FIN) VäYLäsuunnistus/korridoori

 • Ikä: Yli 9-vuotiaat
 • Paikka: Koulun piha, puisto
 • Kesto: 15-30 minuuttia
 • Tavoite:

1. Kartan kohteiden hahmottaminen ja havainnointi

2. Aktiivinen ja huolellinen kartanluku

3. Kartanluvun, päätöksenteon ja vauhdin yhdistäminen


 • Kuvaus:

1. Osallistujat saavat kartan lähtöpaikalla.

2. Tarkoituksena on edetä lähdöstä maaliin "väyläsuunnistuskartalla". Osallistujien tulisi pysyä/seurata karttaan merkittyä "väylää" ilman, että joutuvat sen ulkopuolella olevalle "valkoiselle" alueelle.

3. Kompassi voi olla hyödyllinen, erityisesti hieman hankalammilla alueilla.


 • Välineet:

1. Yksi "väyläsuunnistuskartta"/ osallistuja


 • Suunnittelu:

1. Valitse lähtö- ja maali. Voivat olla eri paikoissa, mutta harjoituksen läpiviennin kannalta parempi jos ovat samasa paikassa tai ainakin lähekkäin.

2. Valitse reitti, jota pitkin haluat osallistujien etenevän ja johon haluat suunnitella "väylän".

3. Piirrä lähtöpaikka (kolmio), maali (tuplaympyrä) ja "väylän" reunaviivat. Peitä tämän jälkeen loput kartasta esimerkiksi valkoisella paperilla. Kopioi valmistamasi "väyläsuunnistuskartta" slannerilla.

4. Varmista, että kartta näyttää luettavalta, erityisesti "väylän" sisältä; kaikki haluamasi kohteet ovat näkyvissä ja laatu on riittävä! Väylän reunaviivojen välinen etäisyys olisi syytä olla vähintään 1 senttimetri.

5. Kopio riittävä määrä valmiita "väyläsuunnistuskarttoja" ja suojaa karttamuovilla tai laminoimalla.

6. Laita rastiliput/merkit lähtöön ja maaliin.

Alla olevat kuvat, helpottavat suunnittelutyötä!!!


 • Toteutus:

1. Kerro oppilaille harjoituksen tavoitteet ja ohjeet. Voit jakaa osallistujat pareihin.

2. Isojen ryhmien syntymisen välttämiseksi on hyvä laittaa arviolta nopeimmat ensin "väylälle".

3. Mikäli lähtö ja maali ovat eri paikassa, varmista maaliin joku vastaanottamaan osallistujia.


 • Vinkit ja variaatiot:

1. Suunnittele muutama erilainen "väyläsuunnistuskartta". Voit suunnitella esimerkiksi lyhyemmän ja pidemmän version. Lisäksi voit myös suunnitella oikoreittejä/väyliä.

2. Harjoitus voivdaan myös toteuttaan niin, että toinen osallistuja lähtee kiertämään väylää toisen suuntaan ja toinen toiseen.

3. Mikäli haluat rasteja väylän sisälle, merkkaa ne kartalle ympyrällä ja vie rastiliput/merkit pisteille.