3-b

(ENG) indoor sprint

 • Ages: 6+ y/o
 • Location: School yard
 • Duration: 15-45 minutes
 • Aim:
 1. Map visualization and ability to convert map directions to movement
 2. Orienting and rotating the map
 3. Quick reactions, turns and directions
 4. Combining map reading and running speed
 • Description:
 1. Participants navigate different orienteering courses in the school hall
 2. The map is designed using the floor lines of the school hall
 • Equipment:
 1. Orienteering flags / ribbons for the controls, the start and the finish
 2. Course maps of the school hall
 • Preparation:
 1. Print enough maps (at least 1x participant)
 2. Choose the meeting place (start and finish) that you want; start and finish may be in different places
 3. Mark the start (triangle) and finish (double circle) in red on each map
 4. Design enough courses of different lengths and difficulty depending on the skill level of the participants
 5. Put in position the orienteering flags / ribbons to the control points
 • Implementation:
 1. Share a course map to each participant, NOT the same course for everyone
 2. Go through the map and the floor lines together with the class
 3. Send participants individually to run their course
 4. After completing their course, participants will move from finish to start and receive a different map
 • Variations:
 1. Use your imagination to design courses, often the tracks are too easy
 2. It is a good idea to plan enough variety so that participants do not just run against each other
 3. You can also place obstacles along the school hall and draw them on the map (gym mats / benches / ropes, etc...)

(FIN) SISÄSPRINTTI

 • Ikä: Yli 6-vuotiaat
 • Paikka: Liikuntasali
 • Kesto: 15-45 minuttia
 • Tavoite:
 1. Karttakuvan hahmottaminen ja kyky muuntaa suunnistustekniikkaa kartan mukaan.
 2. Kartan suuntaaminen ja pyörittäminen.
 3. Nopeat reagoinnit, käännökset ja lähtösuunnat.
 4. Kartanluvun ja juoksuvauhdin yhdistäminen.
 • Kuvaus:

1. Osallistujat suunnistavat urheiluhallissa erilaisia suunnistusratoja.

2. Radat on suunniteltu urheiluhallista tehdylle kartalle.

 • Välineet:

1. Rastilippuja/ merkkejä rasteille, lähtöön ja maaliin.

2. Liikuntasalin kartalle suunnitellut ratakartat.

 • Suunnittelu:

1. Tulosta riittävästi urheiluhallin karttoja (osallistujamäärän mukaan).

2. Valitse mieleisesi kokoontumispaikka (lähtö- ja maalialue), voivat oli eri paikassa.

3. Merkitse lähtö=kolmio ja maali= ”tuplaympyrä” punaisella värillä jokaiseen karttaan.

4. Suunnittele riittävästi erilaisia, eri mittaisia ja tasoisia ratoja riippuen osallistujien taitotasosta.

5. Vie rastilippu/merkki rasteille

 • Toteutus:

1. Jaa jokaiselle osallistujalle ratakartta, EI kaikille samaa rataa alkuun.

2. Käykää yhdessä läpi karttakuva ja rastipisteet.

3. Lähetä osallistujat yksitellen radalle.

4. Radan suoritettuaan osallistujat siirtyvät maalista takaisin lähtöön ja saavat uuden radan.

 • Variaatiot:

1. Käytä mielikuvitusta ratasuunnittelussa, usein radat liian helppoja.

2. Kannattaa suunnitella riittävästi erilaisia, jotta osallistujat eivät vain juokse toistensa perässä.

3. Voit myös suunnitella esteitä rastiväleille (jumppamatot/ -penkit).

4. Voit hyödyntää elektronista ajanottoa ja leimausta myös tässä harjoituksessa.