3-E

(ENG) memory

 • Ages: 9+ y/o
 • Location: School yard / parkland
 • Duration: 15-45 minutes
 • Aim:
 1. Outline map view and objects
 2. Observing and remembering objects / features
 3. Developing your own memory skills
 • Description:
 1. Participants go to the starting place and there they find a map with only the first control point marked
 2. After carefully looking at the map, they should go find that control by remembering the route without taking the map with them
 3. The controls always have a map piece indicating that control and the next one
 4. This is repeated all the way to the finish
 • Equipment:
 1. 12x orienteering flags / ribbons for the controls, the start and the finish
 2. 10x memory maps
 • Preparation:
 1. Print 10 school yard / park maps
 2. Choose your starting point and finish; they can be in different places
 3. Select 10 control points of your choice, NOT to close to each other
 4. Draw the starting point (triangle) and control point on the first map (circle) and write number 1 next to it
 5. Connect the triangle and the circle with a line
 6. Take a new map, draw the control point (number 1) on the map. Select a second checkpoint and draw it (number 2)
 7. Connect again with a line
 8. Continue until you have completed the course from start to finish, and so now you have 10 maps with 10 different parts of the overall course
 9. Protect the maps with map plastic or laminate them
 10. Leave the start at least 1 map
 11. Put an orienteering flag / ribbon on each control, start and finish
 • Implementation:
 1. Divide participants into pairs or small groups, or they can do it alone
 2. Following the instructions, send pairs / groups at appropriate intervals (1-2 min) to the start
 3. Pairs / groups can easily pile up, so it's best to put the fastest ones in advance to top
 4. If the start and finish are in different places, make sure that at the finish there is somebody to receive the finishing participants
 • Variations:
 1. Dare to make enough challenging and long legs, also take advantage of the terrain!
 2. Alternate checkpoint distances
 3. You can plan different courses in different colours, so at every checkpoint the participants will split in 2 or more directions
 4. Draw more than one leg on the map, so the participants will have to remember more details

(FIN) muistisuunnistus

 • Ikä: Yli 9-vuotiaat
 • Paikka: Koulun piha, puisto
 • Kesto: 15-45 minuuttia
 • Tavoite:

1. Karttakuvan ja kohteiden hahmottaminen.

2. Kohteiden havainnointi ja muistaminen.

3. Oman toiminnan kehittäminen.

 • Kuvaus:

1. Osallistujat katsovat lähdössä karttakuvaa, jossa on vain ensimmäinen rasti.

2. Katsottuaan karttakuvaa tulee heidän löytää rastille muistamalla reitti ilman karttaa.

3. Rasteilla on aina karttakuva vain seuraavasta rastivälistä.

4. Tätä toistetaan aina maaliin/kokoontumispaikalle asti.

 • Välineet:

1. 12 kpl rastilippuja/ nauhoja/ merkkejä rasteille, lähtöön ja maaliin.

2. 10 kpl muistisuunnistuskarttaa.

 • Suunnittelu:

1. Tulosta 10 kpl karttoja.

2. Valitse mieleisesi lähtöpaikka ja maali, voivat olla eri paikoissa.

3. Valitse 10 kpl mieleistäsi rastipistettä, EI lähekkäisiä rastipisteitä.

4. Piirrä ensimmäiseen karttaan valitsemasi lähtöpaikka (kolmio) ja ensimmäinen rasti (ympyrä) ja järjestysnumero 1.

5. Yhdistä lähtö ja ensimmäinen rasti rastiväliviivalla.

6. Ota uusi "tyhjä" kartta, piirrä karttaan sama ensimmäinen rasti (ympyrä). Valitse uusi rastipiste numero 2. ja piirrä se.

7. Yhdistä jälleen rastiväliviivalla!

8. Jatka näin, kunnes olet tehnyt 10 rastiväliä (10 karttaa) lähdöstä maaliin. Maali piirretään jälleen ”tuplaympyrällä”.

9. Suojaa kartat karttamuovilla tai laminoimalla.

10. Jätä kartta jossa on lähtö ja ensimmäinen rasti lähtö/maalialueelle.

11. Vie 1.- 2. rastivälin kartta ensimmäiselle rastille, 2. - 3. kartta toiselle rastille, 3. -4. kartta kolmannelle rastille JNE.

12. Jätä rasteille, lähtöön ja maaliin myös rastilippu/nauha/merkki.

 • Toteutus:

1. Jaa osallistujat pareihin tai pieniin ryhmiin, voi suorittaa myös yksin.

2. Ohjeistuksen jälkeen lähetä parit/ryhmät sopivin välein (1-2 min) ensimmäiselle rastille.

3. Parit/ryhmät kasaantuvat helposti, joten ennakkoon arvioidut nopeimmat osallistujat kannattaa laittaa alkuun.

4. Mikäli lähtö ja maali eri paikoissa, varmista maaliin joku ottamaan vastaan osallistujioita.

 • Vinkit ja variaatiot:

1. Rastivälien suunnitteluvaiheessa kannattaa jo ottaa huomion ryhmien kasaantuminen

2. Uskalla tehdä riittävän haastavia ja pitkiä rastivälejä, hyödynnä myös maastoa!

3. Pariharjoituksena vuorotellen rastivälit!