3-h

(ENG) one-man relay

 • Ages: 6+ y/o
 • Location: School yard, indoor, parkland
 • Duration: 15-25 minutes
 • Description: Several small courses completed one after another.
 • Equipment:
 1. Class set of maps with 3 or more different short courses.
 2. Class set of recording sheets.
 3. The necessary orienteering flags placed.
 • Preparation:
 1. Prepare a course with three to five loops, this works well.
 2. Copies of each loop are needed, e.g. for three loops and 30 children you will need ten copies of each loop.
 • Implementation:
 1. The class set of maps is laid out on a table inside or on a bench or area of the grounds outside.
 2. The children are situated at a place apart from the maps.
 3. At "GO" each child goes to the maps, takes one, completes the course on that map recording on the record sheet and returns.
 4. Then he replaces the map and takes a second one, does that course repeating the procedure until the three courses have been completed.

(FIN) yhden hengen viesti

 • Ikä: Yli 6-vuotiaat
 • Paikka: Koulun piha, puisto, liikuntahalli (sisäsuunnistuskartta)
 • Kesto: 15-25 minuuttia
 • Tavoite:

1. Reitinvalintojen hahmottaminen.

2. Nopea päätöksenteko ja reagointi.

3. Suunnistustaidon ja vauhdin yhdistaminen.


 • Kuvaus:

1. Tarkotuksena suorittaa lyhyitä samankaltaisia suunnistusratoja, yksi kartta/rata kerrallaan.


 • Välineet:

1. Suunnistusratakartoja. Vähintään kolme erilaista, mutta hyvin saman pituista ja tasoista.

2. Rastilippuja/ merkkejä rastipisteille ja kokoontumispaikalle (lähtö/maali)


 • Suunnittelu:

1. Valitse kokoontumispaikka (lähtö ja maali).

2. Suunnittele kolmesta viiteen erilaista, mutta samankaltaista lyhyttä suunnistusrataa. Sama lähtö- maali- /kokoontumispaikka kaikilla radoilla!!! Voit merkitä kokoontumispaikan pelkällä kolmiolla tai sitten laittaa myös maalin merkinnän (tuplaympyrä)

3. Kopio riittävä määrä jokaista rataa. Esimerkiksi jos ratoja on kolme erilaista, täytyy 30 hengen ryhmälle kopioida 10 kappaletta kutakin rataa!

4. Suojaa kartat karttamuovilla tai laminoimalla.

5. Vie rastilippu/merkki jokaiselle rastipisteelle ja kokoontumispaikalle (lähtö/maali).

Alla olevissa kuvissa näkyy ratavaihtoehdot (1.1, 1.2, 1.3) ja kaikien ratavaihtoehtojen esimerkkikuva selvennykseksi.


 • Toteutus:

1. Kerro osallistujille harjoituksen tavoitteet ja ohjeistus kokoontumispaikalla/lähdössä.

2. Kartat on sijoitettu kokoontumispaikalle radoittain pinoon, maahan/pöydälle.

3. Osallistujat jaetaan jonoihin karttapinojen taakse.

4. Lähtöhetkellä jonon ensimmäiset ottavat yhden kartan omasta pinostaan, kiertävät radan ja palaavat kokoontumispaikalle odottamaan uuden radan/kartan saamista.


 • Vinkit ja variaatiot:

1. Harjoitus voidaan toteuttaa myös kilpailuna. Esimerkiksi jos ratoja on kolme (kolme jonoa), niin jonon kolme ensimmäistä kilpailevat toisiaan vastaan. Lähtö aina samaan aikaan ja jokainen kiertää vuoronperään uuden radan. Huomio karttojen ja ratojen määrä suunnittelussa mikäli aioit toteuttaa harhoituksen kilpailuna.

2. Halutessasi voit myös ottaa aikaa ja kirjata tuloksia.

3. Elektroninen leimausjärjestelmä tuo tähän harjoitukseen lisää ulottuvuutta!