3-A

(ENG) sprint course

 • Ages: 6+ y/o
 • Location: School yard
 • Duration: 15-45 minutes
 • Aim:
 1. Explore the familiar school yard environment with the help of a map
 2. Map orientation and routechoice selection
 • Description:
 1. Participants navigate the course on a sprint / school yard map
 2. The appropriate length for the course in the school environment is about 0.5 km to 1.5 km, depending on the participants skill level
 • Equipment:
 1. Orienteering flags / ribbons for the checkpoints, the start and the finish
 2. Sprint orienteering maps with courses
 • Preparation:
 1. Print enough maps (at least 1x participant)
 2. Choose the meeting place (start and finish area) that you prefer, they may be in different places
 3. Mark the start (triangle) and finish (double circle) in red on each map
 4. Design a sprint course of approximately 0.5km-1.5km depending on the skill level of the participants
 5. Note: mind the map scale when calculating the course length and remind it to the participants!
 6. You can also design courses of different lengths and number of checkpoints
 7. Put in position the orienteering flags / ribbons to the control points
 8. Protect the maps with map plastics or laminate them
 • Implementation:
 1. Distribute a sprint course map to each participant
 2. Before the exercise, explore together the school yard. Buildings, fences, objects, etc.
 3. The courses can be run in pair or in a small group
 4. Starting interval between runners should be 1-2 minutes
 • Variations:
 1. You can place a different sport equipment to each checkpoints, and the final ‘exam’ will be remembering what was on which checkpoint
 2. Use your imagination for courses, you can design many different tracks
 3. Short and fast courses motivate and inspire more the participants

(FIN) sprinttirata

 • Ikä: Yli 6-vuotiaat
 • Paikka: Koulunpiha
 • Kesto: 15-45 minuuttia
 • Tavoite:
 1. Karttakuvan hahmottaminen ja tutun kouluympäristöön tutustuminen sprintti-/ pihakartan avulla
 2. Kartan suuntaaminen ja reitinvalinnat
 • Kuvaus:

1. Osallistujat suunnistavat suunnistusradan sprintti-/ pihakartalla

2. Sopiva mitta radalle kouluympäristössä on noin 0,5 km - 1,0 km, riippuen osallistujien taitotasosta

 • Välineet:

1. Rastilippuja/ nauhoja/ merkkejä rasteille, lähtöön ja maaliin

2. Sprinttisuunnistuksen ratakartat

 • Suunnittelu:

1. Tulosta riittävästi pihakarttoja (osallistujamäärän mukaan)

2. Valitse mieleisesi kokoontumispaikka (lähtö- ja maalialue), voivat oli eri paikassa

3. Merkitse lähtö=kolmio ja maali= ”tuplaympyrä” punaisella värillä jokaiseen karttaan

4. Suunnittele noin 0,5 km - 1,0 km mittainen sprinttirata riippuen osallistujien taitotasosta.

5. Huomio mittakaava ratasuunnittelussa!

6. Voit myös suunnitella eri pituisia ratoja

7. Vie rastilippu/nauha/merkki rasteille

8. Suojaa kartat karttamuovilla

 • Toteutus:

1. Jaa jokaiselle osallistujalle sprinttiratakartta

2. Käykää yhdessä läpi selkeimmät maastokohteet. Rakennukset, leikkikentät jne.

3. Radan voi kiertää parin kanssa tai pienessä ryhmässä

4. Lähtöväli hyvä olla n. 1-2 min

 • Vinkit ja variaatiot:
 1. Rasteille voit viedä erilaisia urheiluvälineitä, tenttaa lopuksi muistavatko osallistujat mitä oli milläkin rastilla
 2. Käytä mielikuvitusta radoissa, voit suunnitella moniakin erilaisia ratoja. Esim. 2-3 rastia/rata
 3. Lyhyet ja nopeat radat motivoivat ja innostavat enemmän