3-f

(ENG) windows

 • Ages: 9+ y/o
 • Location: School yard / parkland
 • Duration: 15-30 minutes
 • Aim:
 1. Outline map view and objects
 2. Observing the map carefully
 3. Understanding and simplification
 • Description:
 1. Participants go to the start and take the map
 2. They need to complete the course from the start to the finish, trying to understand the map even if some places are missing and there is a white area instead
 3. The students can use the compass to orientate the map but is not necessary
 • Equipment:
 1. One map per participant
 2. 12x orienteering flags / ribbons for the controls, the start and the finish
 • Preparation:
 1. Choose your starting point and finish
 2. Select the course you want your students to navigate
 3. Draw the starting point (triangle), the checkpoints (circles) and finish (double circle)
 4. Add on the map some pieces of white paper of different shapes and dimensions
 5. Copy the map with a scanner and protect the maps with plastic or laminate them
 6. Put an orienteering flag / ribbon at the start and the finish
 • Implementation:
 1. Explain the exercise idea to the students, and divide them in pairs if you think it's better
 2. Students / pairs can easily pile up, so it's best to put the fastest ones in advance to top
 3. If the start and finish are in different places, make sure that at the finish there is somebody to receive the finishing participants
 • Variations:
 1. Prepare more than one map version or courses (vary the white parts on the map and the course length)

(FIN) PEITTOSUUNNISTUS

 • Ikä: Yli 9-vuotiaat
 • Paikka: Koulun piha, puisto
 • Kesto: 15-30 minuuttia
 • Tavoite:

1. Aktiivinen maaston ja kohteiden havainnointi.

2. Kartalukutaidon kehittäminen.

3. Kartan tuoman tiedon ymmärtäminen ja pelkistäminen/yksinkertaistaminen.


 • Kuvaus:

1. Osallistujat saavat kartan lähtöpaikalla.

2. Osallistujien tulee suorittaa suunnistusrata lähdöstä maaliin. Karttaan on merkattu valkoisia alueita peittämään osa kartasta ja sen kohteista.

3. Kompassin käyttö voi olla hyödyllistä, mutta ei välttämätöntä.


 • Välineet:

1. Yksi "peittosuunnistuskartta"/ osallistuja.

2. Rastilippuja/ merkkejä lähtöön, maaliin ja rastipisteille.


 • Suunnittelu:

1. Valitse lähtö ja maalipaikka.

2. Valitse rastipisteet ja suunnittele suunnistusrata, jonka haluat osallistujien suorittavan.

3. Piirrä lähtö (kolmio), maali (tuplaympyrä) ja rastipisteet (ympyrä) karttaan. Muista piirtää rastiväliviivat ja numeroida rastit!

4. Lisää karttaan valkoisia paperin palasia peittämään haluamisia kohtia. Voit itse valita peittävien palasien koon ja muodon.

5. Kopio valmistamasi "peittosuunnistuskartta" skannerilla. Varmista, että kaikki kaikki haluamasi rastit ja kohteet näkyvät selkeästi.

6. Kopio tarvittava määrä "peittosuunnistuskarttoja" osallistujille ja suojaa ne karttamuovilla tai laminoimalla.

7. Vie rastiliput/merkit rasteille, lähtöön ja maaliin.

Alla olevat kuvat, helpottavat suunnittelutyötä!!!


 • Toteutus:

1. Kerro oppilaille harjoituksen tavoitteet ja ohjeet. Voit jakaa osallistujat pareihin.

2. Isojen ryhmien syntymisen välttämiseksi on hyvä laittaa arviolta nopeimmat ensin "väylälle".

3. Mikäli lähtö ja maali ovat eri paikassa, varmista maaliin joku vastaanottamaan osallistujia.


 • Vinkit ja variaatiot:

1. Suunnitele ja valmista erilaisia "peittosuunnistusratoja" ja karttoja. Muotoile peittoalueet mielekkäällä tavalla, esimerkiksi eläinten muodoilla! Käytä mielikuvitusta!