4-B

(ENG) SCORE EVENT

 • Ages: 9+ y/o
 • Location: School yard, parkland
 • Duration: 20-40 minutes (depending on time limit)
 • Aim:
 1. Important route choice planning and selection
 2. Quick thinking and running
 • Description:
 1. A score event is similar to a trivia event, except that controls are used instead of questions.
 2. Ten to 20 controls can be set out around the school grounds.
 3. Each control is allocated a number of points.
 4. The ones closest to the start could be worth 10 points, those a little further away and harder to find could be worth 20 points and those furthest away and hardest to find could be worth 30 points.
 5. There is a set time in which to find as many controls as possible. Ten to twenty minutes could be the time allowed, depending on the size and complexity of the school grounds, and the ages and abilities of the children.
 6. Some children will not read their maps to see where the controls are. Instead they will run around looking for them and watching where the other children go.
 7. This can be partially overcome by having no identifying codes on the control so the children have to read the map and the control description and identify which circle on the map and control description matches each control.
 • Equipment:
 1. Maps according to the number of participants
 2. Orienteering flags with different punches
 • Preparation:
 1. Draw with a circle a number of control points on the school map, and give to each of them a different value number, from 10 to 30, as explained above.
 2. Place the flags around the school and check that each of them has a different punch.
 3. Place on the map the punching boxes for the kids to prove that they have been to a specific control, or print it separately.
 • Implementation:
 1. Take all the kids at the starting point and give them maps and instructions.
 2. Explain also if there is a penalty for not coming back in time when time is up.
 3. Count the kids scoring and share the results to the class. You can also prepare a map with your best planned routhechoice that runs among all the controls.
 • Variation:
 1. Score events can also be held smaller open parks where the boundaries are very obvious, and there is no danger to children running around the park from such hazards as traffic moving through the area.
 2. Score events can use different type of maps, as there is not a real orienteering course on them. So a "treasure hunt" is also a good idea for an activity with this setup.

(FIN) pistekilpailu

 • Ikä: Yli 9-vuotiaat
 • Paikka: Koulun piha, puisto
 • Kesto: 20-40 minuuttia (riippuen aikaikkunasta)
 • Tavoite:

1. Reitinvalinnan huolellinen suunnittelu.

2. Nopea päätöksenteko ja eteneminen.

 • Kuvaus:

1. Pistekilpailu on verrattavasissa TRIVIA-suunnistukseen sillä erolla, että kysymyksien sijasta on rastit ja niiden etsiminen on tärkeimmässä roolissa.

2. Noin 10-20 rastilippua viedään koulun ympäristöön tai muuhun tuttuun ympäristöön.

3. Jokaisella rastilla on tietty pistemäärä.

4. Lähimpänä kokoontumispaikkaa (lähtö/maali) olevat rastit ovat esimerkiksi 10 pisteen arvoisia, seuraavat 20 pisteen ja kauimmaiset ja vaikeimmat 30 pisteen.

5. Rastien etsimiseen on annettu tietty aikaraja, jonka aikana rasteilla tulee käydä ja palata kokoontumispaikalle. 10-20 minuuttia on hyvä aikaraja kouluympäristössä, riippuen toki lasten iästä ja taitotasosta.

6. Aikarajan ylityksestä vähennetään vähennetään tietty määrä pisteitä.

7. Ryhmässä on varmasti lapsia, jotka vain juoksevat ympäri aluetta muiden perässä lukematta karttaa. Rastit kannattakin numeroida niiden pistemäärän mukaan ja ottaa käyttöön esimerkiksi vanhantyylin pihtileimaus tai vastaava merkintä tapa jossa lasten tulee tunnistaa millä rastilla ovat sekä tietää mihin leimausruutuun heidän tulee leimata.


 • Välineet:

1. Riittävä määrä "Pistesuunnistus-/rogainingkarttoja

2. Rastiliput ja leimausjärjestelmä rasteille.


 • Suunnittelu:

1. Valitse haluamasi kokoontumispaikka ja rastipisteet kartalta, piirrä ne karttaan (ympyrä) ja numeroi rastit halumillasi pistemäärilä. Esimerkiksi 10p, 20p, 30p (kts. kuvaus).

2. Rasteja kannattaa suunnitella ja viedä laajalle alueelle, lähelle ja kauas. Näin reitinvalinotjen merkitys korotstuu, eikä niinkään nopeus.

3. Vie rastiliput/merkit rasteille ja kokoontumispaikalle. Laita rasteille leimausjärjestelmä, esimerkiksi pihtileimaus.

4. Mikäli käytät pihtileimausjärjestelmää, muista piirtää karttaan leimausruudukko (kts. kuva alta) tai antaa leimauskortti erillään. Leimausjärjestelmä on syytä olla, jotta voit varmistaa, että lapset ovat varmasti käyneet rasteilla. Erityisesti kilpailumuotona pidettäessä.


 • Toteutus:

1. Vie lapset kokoontumispaikalle, anna jokaiselle lapselle kartta.

2. Kerro (kilpailun) ohjeet ja säännöt. Muista kertoa aikarajasta! Esim. "20 minuutin päästä on tultava takaisin, -1p/ aikarajan ylitetty minuutti.

3. Laske lopuksi lasten pisteet ja tee tulokset. Voit myös näyttää kartalta mielestäsi lyhimmän reitin kaikkien rastien kiertämiseen.

 • Vinkit ja variaatiot:

1. Pistekilpailu on hyvä järjestää aluksi helpolla "rajatulla" alueella jossa ei ole varaa eksymiselle tai vaaratilanteille muun liikenteen kanssa.

2. Aikasakon lisäksi voi antaa hyvityspisteitä mikäli kilapilija saapuu kokoontumispaikalle ennen aikarajan umpeutumista. Tällöin pitää huolehtia aikahyvityksen pisteytyksestä ja rastien pisteytyksistä,